Magento Commerce

Honor(owy) kontrakt - prawdopodobnie najkrótszy warsztat o sukcesie zespołu

Cena:
5 990 PLN netto ( 7 367,70 PLN brutto )

Opis

Honor(owy) kontrakt to prawdopodobnie najkrótszy warsztat o sukcesie zespołu dla zespołów, którym nie zawsze się wiedzie. W jego trakcie przygotujecie honorową umowę, obowiązująca wszystkich czyli członków i szefa.

Honor(owy) kontrakt to prosty i skuteczny sposób współpracy z własnym zespołem ponieważ:
Po pierwsze ma formę honorowego kontraktu pomiędzy szefem i wszystkimi członkami zespołu.

Po drugie dokładnie określa zobowiązania pracowników i zobowiązania szefa.

Po trzecie pracuje nad nim cały zespół a nie tylko szef.

Warsztaty 240 min

Wykorzystywane narzędzia

  • Honorowy kontrakt

    To honorowa umowa, zawierająca 6 obszarów, które są przedmiotem wspólnych ustaleń i zobowiązań.

  • Matryca potrzeb i wartości

    Proste narzędzie, dzięki któremu zespół pozna swoje potrzeby i przygotuje plan ich realizacji. Proste narzędzie za pomocą którego zespół odkryje swoje wspólne wartości ważne w świetle realizowanych celów.

Prowadzący 1

tristan tresar

20 lat w sprzedaży, 10 lat w marketingu, od 10 lat projektuje 
i prowadzi symulacyjne gry warsztatowe, warsztaty oraz szkolenia.
Jest sprzedawcą, trenerem, moderatorem i wykładowcą.

  • Właściciel firmy tristantresar.com, autor cyklu symulacyjnych gier warsztatowych Kolizje Inwestycyjne®
  • Pracował jako Dyrektor ds. zarządzania konsumenckimi kategoriami produktów w firmie Microsoft
  • Certyfikowany trener i doradca w szkole sprzedaży Jeffrey’ a Gitomer’a
  • Wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim: Wydział Zarządzania
Partner merytoryczny
„Dzięki nauce i technice wiem, że wszystko co niemożliwe staje się możliwe”