Magento Commerce

Strategie organizacji w mediach społecznościowych

Cena:
4 990 PLN netto ( 6 137,70 PLN brutto )

Opis

Przedstawienie podstawowych informacji o celach, motywacjach i przeznaczeniu mediów społecznościowych.
Wskazanie typów działalności, branż oraz obszarów w przedsiębiorstwach (sprzedaż, marketing, HR, PR, inwestor relations) oraz instytucjach (obowiązki informacyjne, konsultacje społeczne, monitoring potrzeb i oczekiwań społecznych), które wymagają definiowania polityki w stosunku do mediów społecznościowych.

Czym są media społecznościowe. Definicja social media. Typy, rodzaje i przeznaczanie poszczególnych narzędzi społecznościowych. Charakter i cechy komunikacji natychmiastowej.
Czym jest społeczeństwo usieciowione? Dwie logiki przestrzenne społeczeństwa (lokalne społeczeństwo granic, globalne społeczeństwo uniwersalistyczne). Różnice w systemach wartości, różnice kulturowe.

Kolektywna inteligencja, kontrola społeczna, partycypacja społeczna, bunty konsumenckie, spontaniczna mobilizacja społeczna spowodowana usieciowieniem.
Przykłady usieciowionych działań społecznych wymierzonych w organizacje i przedsiębiorstwa i kraje (polskie i światowe). Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu opinii obywateli i konsumentów.

Antycypacja oraz strategie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w mediach społecznościowych.
Media społecznościowe jako narzędzie komunikacji wewnętrznej (przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje).
Dostępne strategie działań w mediach społecznościowych.

Wystąpienia publiczne 90 min

Prowadzący 1

Dominik Kaznowski

W branży nowych technologii pracuje od 1998 roku. Doświadczenie i wiedzę o rynku zdobywał w zarządach
i radach nadzorczych kilku spółek internetowych. Uczestniczył i prowadził szereg projektów M&A oraz sprzedaży w branży online. Współtworzył Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskie Badania Internetu. Ma za sobą 70+ prezentacji na konferencjach, 30+ projektów szkoleniowych
i mentoringowych, 20+ projektów doradczych. Od 2009 współpracuje z uznanymi uczelniami w zakresie tworzenia kierunków studiów związanych z cyfrową gospodarką. Wydał kilka książek o nowych mediach. Jest autorem kilku blogów poświęconych różnym aspektom świata digital. W czerwcu 2014 założył butik strategiczny – Digital We, wyspecjalizowany w obszarze digital.

  • Człowiek Roku Polskiego Internetu (Grand Webstar Award 2008)
  • Blog na liście 30 najlepszych polskich blogów (według redakcji Onet, 2008)
  • Najbardziej wartościowy polski blog (Raport Newspoint, 2007)
  • Człowiek Roku Polskiego Internetu (nominacja, Grand Webstar Award 2007)
  • Nagroda Webstar Creative 2007 za najlepszą zitegrowaną kampanię marketingową roku
  • Człowiek Roku Polskiego Internetu, wybór przedstawicieli branży internetowej (Internet Standard, 2004)
Partner merytoryczny