• Gra decyzyjna StrategIZE – strategiczne zarządzanie zmianą

  Symulacyjne gry warsztatowe 1 dzień

  Gra decyzyjna StrategIZE – strategiczne zarządzanie zmianą

  Gra decyzyjna StrategIZE skutecznie nauczy menadżerów strategicznie zarządzać zmianą.
   
  Liczba uczestników: 16

  14 990 PLN netto ( 18 437,70 PLN brutto )
 • Mobile 5th Avenue

  Symulacyjne gry warsztatowe 1 dzień

  Mobile 5th Avenue

  Mobile 5th Avenue is a game, which takes place in a virtual New York. in a virtual 5th Avenue. Its main aim is to create new mobile commerce solutions. Design together with other teams a mobile 5th Avenue. Without limitations or inconvenience.
   
  Max. number of participants: 25

  14 990 PLN netto ( 18 437,70 PLN brutto )
 • Mobilna 5 Aleja™

  Symulacyjne gry warsztatowe 1 dzień

  Mobilna 5 Aleja™

  Mobilna 5 Aleja to gra, która toczy się wirtualnym Nowym Yorku na wirtualnej 5 Alei. Jej głównym celem jest stworzenie nowych mobilnych rozwiązań commerce’owych. Zaprojektuj razem z innymi zespołami mobilną 5 aleję. Bez ograniczeń i niedogodności.
   
  LIczba uczestników: 25

  14 990 PLN netto ( 18 437,70 PLN brutto )
 • Professions of the future

  Symulacyjne gry warsztatowe 1 dzień

  Professions of the future

  Professions of the future is a workshop simulation game - unique on the Polish market - not for teams but for individual participants. The aim of the game is to create an individual industrial brand, which can be commercially used to realize business needs.
   
  Max. number of participants: 12

  14 990 PLN netto ( 18 437,70 PLN brutto )
 • Racjonalizowanie przeszłości™

  Symulacyjne gry warsztatowe 1 dzień

  Racjonalizowanie przeszłości™

  Racjonalizowanie przeszłości to refleksyjna gra symulacyjna, której celem jest praktyczne wdrożenie w życie maksymy autora gry: „Analizuj błędy, po to by ich nie powtarzać oraz sukcesy, po to by je powtarzać”.
   
  Liczba uczestników: 25

  14 990 PLN netto ( 18 437,70 PLN brutto )
 • Racjonalizowanie przyszłości™

  Symulacyjne gry warsztatowe 1 dzień

  Racjonalizowanie przyszłości™

  Racjonalizowanie przyszłości to symulacyjna gra warsztatowa, której celem jest wykorzystanie przyszłości jako źródła nowych pomysłów, produktów i usług w teraźniejszości. Do realizacji tych przedsięwzięć uczestnicy będą pozyskiwać inwestorów niekoniecznie z przyszłości. Czy się uda? Tak, ponieważ...
   
  Liczba uczestników: 25

  14 990 PLN netto ( 18 437,70 PLN brutto )
 • Racjonalizowanie teraźniejszości™

  Symulacyjne gry warsztatowe 1 dzień

  Racjonalizowanie teraźniejszości™

  Racjonalizowanie teraźniejszości to symulacyjna gra warsztatowa, której celem jest zespołowe przygotowanie projektów zmian w kluczowych obszarach działania firmy. Symulacje jak i cała gra opiera się na systemie zarządzania poprzez cele.
   
  Liczba uczestników: 25

  14 990 PLN netto ( 18 437,70 PLN brutto )
 • Rationalizing the future

  Symulacyjne gry warsztatowe 1 dzień

  Rationalizing the future

  Rationalizing the future is a workshop simulation game, the aim of which is to take advantage of the future as a source of new ideas, products and services which can be applied to the present business context . In order to implement these undertakings, participants will be trying to win over investors from today's business reality with innovative business plans with real longevity! Will it be successful? Yes, because...
   
  Max. number of participants: 25

  14 990 PLN netto ( 18 437,70 PLN brutto )
 • Rationalizing the past

  Symulacyjne gry warsztatowe 1 dzień

  Rationalizing the past

  Rationalizing the past is a reflective simulation game, the aim of which is to practically implement the following motto from the game's creator: "Analyse mistakes so as not to make them again and successes so as to repeat them".
   
  Max. number of participants: 25

  14 990 PLN netto ( 18 437,70 PLN brutto )
 • Rationalizing the present

  Symulacyjne gry warsztatowe 1 dzień

  Rationalizing the present

  Rationalizing the present is a workshop simulation game, the aim of which is to work in teams to prepare projects of change in relation to key business operations. Simulations, as well as the game itself are based on 'the management by objectives' system.
   
  Max. number of participants: 25

  14 990 PLN netto ( 18 437,70 PLN brutto )
 • StrategIZE decision-making game – strategic change management

  Symulacyjne gry warsztatowe 1 dzień

  StrategIZE decision-making game – strategic change management

  Your participation in the StrategIZE decision-making game will effectively teach you and other managers how to strategically manage change.
   
  Max. number of participants: 16

  14 990 PLN netto ( 18 437,70 PLN brutto )
 • Zawody przyszłości™

  Symulacyjne gry warsztatowe 1 dzień

  Zawody przyszłości™

  Zawody przyszłości to unikatowa na polskim rynku symulacyjna gra warsztatowa nie dla zespołów, tylko indywidualnie dla każdego z uczestników. Celem gry jest stworzenie przemysłowej marki indywidulanej, czyli takiej, którą można wykorzystać komercyjnie do realizacji biznesowych potrzeb.
   
  Liczba uczestników: 12

  14 990 PLN netto ( 18 437,70 PLN brutto )
Pokaż więcej

Jak to działa?

Wiedza, która pobudza do działania

 1. Wybierz
  produkt
 2. Sprawdź
  dostępność
 3. Dodaj do
  koszyka
 4. Wybierz miejsce,
  godzinę i liczbę wykonań
 5. Zamów

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do mnie

NOT

[email protected]

Infolinia czynna jest w godzinach 08.00 - 16.00 w dni robocze, opłata za połączenia według stawek Twojego operatora.